Kontrowersje wokół wellness

Wellness to styl, a nawet filozofia życia. Cele, jak się ma przez niego osiągnąć, są korzystne. W końcu stosując wellness, można stać się zdrowszą osobą, która cieszy się szczęściem i pozytywną energią. Mimo to, wokół niego pojawia się wiele kontrowersji. Na jakich przesłankach się one opierają i czy są one zasadne?

Jak dużo ludzi żyje zgodnie z zasadami wellness?

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest wellness, a szczególności na temat jego założeń filozoficznych. Jednocześnie jednak spora część współczesnych społeczeństw praktykuje w mniejszym lub większym stopniu wellness, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

Regularna aktywność fizyczna, dbanie o swój stan zdrowia i wygląd, czerpanie radości z życia, czy zbilansowana dieta to przecież immanentne założenia filozofii wellness, które są niezwykle ważne dla współczesnych ludzi.

Co złego może wiązać się z wellness?

Krytycy wellness zwracają uwagę, że kryje się za nim wiele niebezpieczeństw, takich jak:

  • Zbytnie zapatrzenie w siebie – wellness zakłada troskę o własną przyjemność i osobiste szczęście, a w dużo mniejszym stopniu zwraca uwagę na kwestie relacji międzyludzkich.
  • Prowadzenie do nadmiernej rywalizacji międzyludzkiej – filozofia wellness nie zakłada żadnych form rywalizacji z innymi ludźmi. W praktyce jednak często dochodzi do sytuacji, w których ludzie jej się podejmują. Ta rywalizacja może polegać na tym, aby np. korzystać z droższego SPA, uprawiać bardziej ryzykowny sport, czy stosować jeszcze bardziej restrykcyjną dietę od innych.
  • Opieranie szczęścia na pozorach – celem wellness jest osiągnięcie stanu szczęścia i zadowolenia. Wielu uważa, że szczególnie w erze mediów społecznościowych, szczęście to jest pozorowane. Ludzie żyjący wedle filozofii wellness mają więc się chwalić np. swoimi sukcesami sportowymi, np. przez umieszczenie zdjęcia w Internecie, a jednocześnie ukrywać swoje prawdziwe problemy. To ma zaś tylko wzmagać rywalizację między ludźmi i sprawiać, że uczucie szczęścia jest tylko pozorem.
  • Szkodliwy wpływ na stan zdrowia – paradoksalnie wellness może doprowadzać do problemów zdrowotnych. Zbyt intensywna aktywność fizyczna, czy też nadmiernie restrykcyjna dieta mogą przecież przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.
  • Prowadzenie do ostracyzmu społecznego – w dobie wzrostu popularności wellness osoby nieżyjące w zgodzie z jej założeniami mogą być narażone nawet na wykluczenie z danej społeczności. Przykładowo, szczególnie w USA, coraz więcej pracodawców zwraca uwagę nie tylko na kompetencje danej osoby, ale również jej styl życia. Jeśli więc ktoś np. unika praktykowania regularnej aktywności fizycznej, to może mieć problem z otrzymaniem pracy.

Lista zastrzeżeń wobec stylu życia wellness jest więc naprawdę długa. Każdy musi sam stwierdzić o tym, czy są one trafne, przesadzone, czy też zupełnie błędne.